Om kampagnen

I denne opmærksomheds- og solidaritets-kampagne behandler vi igennem et forløb på 13 uger fra september til og med november 2018 en række forskellige emner, der relaterer sig til situationen i Palæstina og Israel.

Det overordnede formål med kampagnen er at gøre konflikten, som oftest kan virke meget uoverskuelig og kompleks mere tilgængelig og letforståelig. Vi ønsker nemlig først og fremmest at oplyse om, hvad der sker nu og her – og dermed give helt almindelige mennesker en mulighed for at tage stilling til en række kendsgerninger, der ikke er til at komme udenom – som Israel’s ulovlige besættelse af palæstinensisk land, der i år har varet intet mindre en 51 år og de dertilhørende ulovlige bosættelser, der bliver flere og større.

Vi vil gøre dette ved at linke til troværdige kilder – såsom Amnesty International, FN’s agenturer og uafhængige nyhedsmedier. Vi gør det desuden ved at opfordre til altid at tænke kritisk omkring de kilder, vi får vores nyheder fra.

Når helt almindelige mennesker rundt omkring i verden ved, hvad der foregår og forstår, at overtrædelser af basale menneskerettigheder og klare brud på den humanitære folkeret ikke er vejen frem, kan vi sammen lægge pres på vores beslutningstagere. Både Danmark, EU og andre lande kan gøre meget mere for at adressere den uholdbare situation i Mellemøsten.

Et første skridt mod en fredelig og retfærdig løsning på konflikten er anerkendelse af Palæstina som stat – deraf titlen på kampagnen, “I am Palestine. I EXIST”. Som Inam Abbas, en ung palæstinensisk flygtning, der bor i Al Ama’ri flygtningelejr, udtrykker det i en film fra 2013:

“When we will have our state, everything which is called refugee will be deleted from the dictionary. Because we will not be refugees anymore, we will be living in our own state. All the world will know us – not just as a people living in the West Bank […] We will be known as Palestinians living in Palestine – in a place, in a state on the map called Palestine”.

Source: “Living under occupation: Daily Life in Occupied Palestine”, Greens EFA (the European Free Alliance Group in the European Parliament), 1 February 2013, see here. Note: Quote found 25 minutes in.

Gennem indsamling af solidaritets-fotos i foråret, sommeren og efteråret 2018 vil vi give helt almindelige mennesker en mulighed for at udvise deres solidaritet med den besatte, fordrevne og blokade-ramte palæstinensiske befolkning. Også når kampagnen kommer til at køre på de sociale medier fra september til november vil vi opfordre til små solidaritets-handlinger.

preloader image