Manifest

Vores udgangs- og holdepunkt er respekt for den internationale humanitære folkeret og de universelle menneskerettigheder.

Vi opfordrer beslutningstagere såvel som andre aktører til alene at adressere konflikten ved hjælp af fredelige tiltag – ved ikke at gøre mere skade end gavn, ved ikke blot at lade stå til og acceptere den uholdbare status quo ved eksempelvis at bevare støtte til og handelsrelationer med illegale israelske bosættervarer.

I stedet for at finde en politisk, fredelig og retfærdig løsning konflikten har den israelske regering valgt at opretholde konflikten ved konstruktionen af en illegal separationsmur, ved permanente checkpoints, ved at udvide bosættelsespolitikken etc. for at opretholde et status quo kendetegnet af undertrykkelse, uretfærdighed og vedvarende konflikt. Men vi kræver, at der findes en løsning! For israelere såvel som palæstinensere…

Palæstina bør anerkendes som stat. Det internationale samfund, herunder Danmark, må opretholde respekten for folkeretten og fundamentale menneskerettigheder. Anerkendelse og selvbestemmelse er et første skridt i den rigtige retning.

preloader image